Про затвердження державного стандарту.
ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2011 р. № 1392

"Про державну службу”: http://polit.ua/documents/2011/03/28/doc.html

 


"Про боротьбу з корупцією”: http://ng.gov.ua/ru/corupt/678-pro-borotbu-z-korupcieu.html

 


"Про місцеві державні адміністрації”: http://gro-za.pp.ua/forum/index.php?topic=7266.0

 


"Про місцеве самоврядування в Україні”: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

 


"Про звернення громадян”: http://www.yurincom.com/ua/zakon-pro-zvernennya-gromadyan

 


"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”:

 


"Про оплату праці”: http://kodeksy.com.ua/pro_oplatu_pratsi.htm   

 


"Про Державний бюджет України на 2011 рік”: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

 


"Про здійснення державних закупівель”: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17

 


"Про освіту": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 

 


"Про загальну середню освіту": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 


"Про дошкільну освіту": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 


"Про позашкільну освіту": http://rajvosevlush.net.ua/page22.php

 


"Про професійно-технічну освіту": http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр

 


"Про вищу освіту": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

 

"Про оздоровлення та відпочинок дітей": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/375-17

 


"Про відпустки": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр

 


Наказ МОН України від 09.04.2008 №304 "Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення":

 


"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування":

 


"Про охорону дитинства": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 


"Про охорону праці": http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

 


"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

 


Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 


Про дитяче харчування: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

 


Про фізичну культуру і спорт: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

 


Конвенція про права дитини: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 


Положення про атестацію педагогічних працівників: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

 


Про інклюзивне навчання: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п

 


Про дитяче харчування: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-16

 


Про фізичну культуру і спорт: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

 


Конвенція про права дитини: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 

Закон України «Про мови»: http://polit.u


a/news/2010/09/09/deputat.html 

 


Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

 


Перелік навчальних програм на 2012-2013 н.р: http://iitzo.gov.ua/index.html

 


Накази МОН: http://iitzo.gov.ua/nakazy_mon.html

 


Листи МОН: http://iitzo.gov.ua/lysty_mon.htmlЕлектронна бібліотека Інституту інноваційних технологій   http://iitzo.gov.ua/electonna_biblioteka.html


НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net