ІНФОРМАЦІЯ ПО

ДНЗ №24 «Журавлик»

Дошкільний навчальний заклад «Журавлик» працює над проблемною темою «Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей через поглиблення знань про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом співпраці з батьками».

В ДНЗ №24 "Журавлик»   відбувся 31.01.2014 року  семінар – практикум «Формування навичок і вмінь із безпеки життєдіяльності дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти» за темою «Формування безпечної поведінки у дітей  дошкільного віку»( керівник вихователь-методист Карпович Ю.М.). Під час проведення цих заходів присутні обговорили всі заплановані питання, в тому числі щодо нормативно-правових вимог безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі, взаємодії методичних служб у рамках функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту з питань безпеки життєдіяльності дітей, пріоритетних напрямів роботи, безпеки дитини в довкіллі тощо.

 У рамках семінару - практикуму протягом двох днів активної роботи було проведено пленарне засідання, ділову гру  для вихователів, організовано перегляд практичної роботи в старших групах, а саме: тренувальної гри - заняття «Вогонь друг, чи ворог» з метою узагальнення знань дітей про дії в екстремальних ситуаціях, відпрацювати евакуацію дітей  при виникненні пожежі, вчити користуватися правилами безпеки під час виникнення пожежі, закріпити  елементарні правила  надання    першої медичної допомоги  в разі травм та гри «Що, де, коли?( один день швидкої допомоги) ( вихователь старшої групи №6 Фітак О.П.) , а також комбінованого заняття  з безпеки життєдіяльності та образотворчого мистецтва «Свічечко, гори»( вихователь старшої гри №7 Зарубіна А.О.) з метою ознайомлення дітей з використанням свічок в повсякденному житті та формування у дітей розуміння необхідності дотримуватись правил безпеки під час користування свічкою,  а також виставка-презентація дидактичних посібників з формування умінь та навичок з безпеки життєдіяльності дитини. Особливе враження отримали учасники семінару від перегляду тренувальної гри – заняття.

Дошкільна освіта

В м. Токмаку працює 12 дошкільних навчальних закладів, з них 5 дошкільних закладів загального типу, 3 дошкільних навчальних заклади комбінованого типу та 2 навчально-виховних комплекси. 2 дошкільні навчальні заклади закриті.

Дошкільні навчальні заклади розраховані на 1052 місця, в них виховується 1219 дітей.

В дошкільних навчальних закладах 63 групи з різним режимом роботи: 9 – годинним, 12- годинним та 24 – годинним перебуванням дітей.

Черга на влаштування дітей в ДНЗ складає 359 чоловік. На початок 2010-2011 навчального року буде влаштовано 240 дітей.

В працюючих дошкільних закладах є 11 резервних груп, які можуть функціювати при достатньому фінансуванні і вирішити питання влаштування всіх бажаючих в дитячі садки.

В місті 3 дошкільні заклади мають 5 груп компенсую чого типу, в яких виховується 58 дітей, що потребують корекції фізичного та психічного розвитку: 3 групи для дітей з загальним недорозвиненням мовлення (ДНЗ №23, ДНЗ №2) та 2 групи для дітей з затримкою психічного розвитку (ДНЗ №8).

Але групи для дітей, що потребують корекції фізичного та психічного розвитку не задовольняють потреби всіх бажаючих.

На сьогоднішній день 15 дітей на черзі в логопедичні групи. Багато в місті дітей з порушенням зору, постави, частохворіючих дітей. Хоча в 3 дитячих закладах (ДНЗ №7, ДНЗ №23, ДНЗ №24) працюють фізіотерапевтичні кабінети та медсестри, які проводять фізичні процедури з частохворіючими дітьми (98 дітей охоплено), але не задовольняють потреби всіх дітей, потребуючих долічування.

Охоплення дітей системою дошкільної освіти складає – 74% від загальної кількості дітей дошкільного віку в місті, охоплення дітей п’ятирічного віку складає – 86%.

В дошкільних навчальних закладах працюють 157 педагогів, з них 48 % мають вищу педагогічну освіту, 10 чоловік навчаються в Вузах.

За результатами атестації вищу категорію мають 31 чоловік, І категорію – 19 чоловік, ІІ категорію – 15 чоловік, спеціаліст – 92 чоловіка звання «вихователь-методист» та «Старший вихователь» мають 17 чоловік.

В дошкільних навчальних закладах узагальнено 24 педагогічних досвіди кращих педагогів, які отримали високу оцінку в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та рекомендації до впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів Запорізької області.

Два досвіди, а саме досвід роботи ДНЗ №7 Братухи Л.Г. «Розвиток інтелектуальних здібностей дошкільників шляхом інтеграції дидактичного матеріалу М. Монтессорі в освітній процес» та досвід роботи ДНЗ №24 вихователів Фітак О.П., Самусєвої С.А. «Використання здоров`язберігальних і здоров`я-формувальних технологій на заняттях з фізкультури» приймали участь в виставці під час міжнародного освітнього форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» в травні 2010 року.

В основі слова «освіта» - слово «світ».

Освіта означає освітлення розуму, серця, душі. Чи освітлює сучасна дошкільна освіта дитину і педагога? Чи розвиває вона дитину як творчу особистість?

Мабуть, це можливо лише за умови емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу. Певним критерієм якості освіти дошкільників є показник чи охоче діти ходять до дитячого садка. Якщо дитина залюбки відвідує дитячий садок чи школу, а на влаштування дітей в заклад велика черга значить у цьому закладі професійно надають освітні послуги, імідж дитячого садка на високому рівні.

Такі в нас дошкільні заклади, в які саме більше батьків хочуть влаштувати дітей, це ДНЗ №7 «Калинка», ДНЗ №8 «Метелик», ДНЗ №2 «Кузнєчик», ДНЗ «Олімпійський». В дошкільній освіті багато невирішених питань, але діти не будуть чекати пока в країні все наладиться і буде все добре. Вони виростуть і підуть в школу.

Що ми можемо зробити в такій обстановці? – Створити емоційне благополуччя, радісне світовідчуття. Якщо ми наповнимо кожен день відчуттям радості – радості спілкування, радості самореалізації, радості креативності, то від цього буде залежати якість освіти і майбутнє дітей. Емоції лежать в основі поведінки,пізнавального інтересу до світу. Це основа розвитку.

Емоційне благополуччя сьогодні може створити кожен педагог. Від емоційного благополуччя дитини, від емоційного благополуччя тих, хто виховує дитину, залежить, як формується життєва компетенція дитини.

Над створенням емоційного благополуччя в колективах поглиблено працюють керівники дошкільних закладів №8 «Метелик» Добриця Наталія Василівна, №7 «Калинка» Спицька Раїса Борисівна, №2 «Кузнєчик» Черкунова Ніна Миколаївна та інші.

Щоб бути педагогом треба дивитись і бачити, слухати і чути, аналізувати і зіставляти.

Є три основні пороги, через які педагог проводить дитину і на кожному порозі треба зупинитись, треба враховувати три складові, а саме: здатність, спроможність і можливість дитини. Педагог має любити дитину. Коли він навчиться любити дитину, то навчиться водночас слухати її, розуміти її внутрішній стан. Емоції відображають почуття. Що несемо, те й сіємо, що сіємо те й збираємо. Педагогам треба постійно працювати над удосконаленням свого внутрішнього світу. Такими педагогами, які використовують ці принципи в своїй роботі є: Шепельова Т.В. (ДНЗ №7 «Калинка», Івко Н.О. (ДНЗ №8 «Метелик», Карпович Ю.М., Крижанівська І.О. (ДНЗ №24 «Журавлик»), Федотова І.А., Дубініна О.С. (ДНЗ №21 «Барвінок»), Горбатюк Н.Б. (ДНЗ №1 «Олімпійський»), Кумова Т.І. (ДНЗ №2 «Кузнєчик») та інші.

Вони досягли високих успіхів в своїй роботі. Їх досвід роботи використовують педагоги дошкільних закладів м. Токмака.

Методист Л.Г. Храмцова

Вам нужна установка кондиционеров в Москве или Московской области? Хотите купить торт на заказ недорого в Москве?

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net