Аналіз методичної роботи

у 2008 – 2009 н.р.

У період 2008-2009 н.р. методичною службою міста розпочата реалізація науково-методичної проблеми «Науково –методичний супровід інноваційних процесів в освітній системі малого міста». Кожний навчальний заклад міста має свою науково-методичну проблему тісно пов’язану з міською. Реалізація міської програми проходить поетапно.

Формами і методами впровадження програми є постійно діючий семінар заступників директорів, науково-практичний семінар для керівників м/о. Змістом роботи було вивчення інноваційної діяльності, вивчення, узагальнення досвіду інноваційної діяльності учителів у закладах.

У структурі служби основна діяльність була сконцентрована за такими розділами:

 • навчально-методичний;
 • науково-методичний;
 • психологічний;
 • нормативно-правовий;
 • атестаційно-діагностичний;
 • інформаційний

Методична робота в школах проводилась з метою впровадження шкільних програм роботи над проблемною темою. Опорна школа з методичної роботи ЗОШ № 5 систематично проводить в своїх стінах практичні семінари «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес», семінар для керівників м/о «Метод проектів» за досвідом вчителів ЗОШ № 5. значну роботу по підготовці семінарів зробили заступник директора Чорна Г.В., вчителі інформатики Слободенюк О.В., географії Качан Ю.Є., математики Кіріченко А.І., фізики Злиденна Н.А. Всі школи готуються до конкурсів «Проект «Школа майбутнього», « Кращий методичний кабінет», «Кращу інноваційну технологію», які будуть проводитися під час реалізації ІІІ етапу програми у 2009-2010 н.р.

Методична робота в кожній школі має свої особливості. Пріоритетним напрямком методичної роботи в ЗОШ № 1 є проведення щорічної діагностики інноваційної діяльності учителів. Педколектив впроваджує такі технології:

 • інтерактивне навчання;
 • ігрові методи;
 • проектні технології;
 • диференціювання навчання;
 • проблемне навчання;
 • розвивальне навчання.

Методичний кабінет ЗОШ № 1 має багатий напрацьований досвід із впровадження інновацій. Справжніми майстрами своєї справи сміливо називаємо таких вчителів цього колективу: Шевченко А.В., директор школи, вчитель, наставник педкадрів, які приходять працювати до цього закладу, Вовненко Ж.В., Чаговець Л.В., Аркавенко Т.М., Паніна О.О., Солодовнік Л.В., Терещенко В.І., Стаценко Н.В., Безбабна О.Б., Сьоміна О.О.,Алаликіна Г.П., Поліщук Е.М., Чернявська Л.М.,Соловей В.В.. і поряд з ними непомітні, але в постійній праці їх помічники заступники директорів Карайон Л.О., Татарко О.М.

У ЗОШ № 2 працює перспективний молодий заступник директора Гомон Я.С., яка невтомно шукає найсучасніші форми роботи з педколективом. Велику роботу провела Яна Степанівнаіз вчителями щодо формування інформаційного центру по накопиченням досвіду. Шкільні м/о створили мультимедійні презентації про свій досвід, шляхи розв’язання проблемних тем. Поповнюються новими досягненнями творчі лабораторії таких вчителів: Романенко В.А., Рекуненко В.Г., Яковенко Г.М., Косован Т.В.

У ЗОШ № 4 учителі під умілим керівництвом заступника директора Зірченко Т.С.апробують різні інноваційні технології, впроваджують елементи проблемного, розвивального, диференційованого навчання,ігрові технології Пахолок Н.Т., Оксамитна О.М., Солоннікова Т.О., ПшеничнаС.Ф.

Творчим є педколектив ЗОШ № 5. найактивніші учасники всіх педагогічних конкурсів саме вчителі цієї школи. За останні 3 роки переможцями обласних конкурсів з підвищенням професійної категорії стали Похвалітова Т.Д., Сіренко Г.В.,Антонік Г.В., Скворцова Л.О.

Підтримують цей статус своєю майстерністю Джос Т.В., Хілько Є.М., Мізіна Г.В., Демченко В.Д., Лаудіна А.М., Качан Ю.Є., Злиденна Н.А.

Методична робота з педкадрами ЗОШ № 6 направлена на реалізацію проблемної теми «Розвиток здібностей та інтересу учнів до навчання через впровадження інноваційних технологій у практику.» Дружно штурмуються нові висоти педколлективом. Завжди готові показати свою майстерність і творчість. Щорічно проводяться відкриті уроки з метою обміну досвідом під гаслом «Вчимо і вчимося».

З гордістю і радістю йде на уроки професіоналів заступник директора Ушкало О.М. І ведуть у світ знань своїх вихованців Бахтін В.Д., Костенко Л.І., Паустовська Л.М., Ляцевич Л.М., Устінова Л.О., Сич Т.М., Чекіна Т.В., Кузьменко Л.І., Рекуненко Т.П., Овчаренко Л.В.

Педколектив ЗОШ №10 – невеликий, але працьовитий. Впроваджують нове, поєднуючи із традиційним, втілюють у свою роботу рольові ігри, словесне мовлення, уроки-роздуми.
Інноваційні технології з проблемного навчання Давидова Ж.І., Сербін Л.Г., Ганус В.І., Семиборода.

На належному рівні проводиться методична робота в НВК № 11, заступник директора Дубінська Л.В., яка постійно апробує всі ефективні методи роботи з кадрами. Їй допомагать педагоги-иайстри: Вольвач О.А., ВВербицька Н.Ф., Єременко Т.І., Макарова Т.В.

Формами методичної роботи НВК № 12 є педагогічні тренінги, робота динамічних груп, м/о класних керівників. Впроваджуються в навчальному процесі інтерактивні форми навчання. Працює клуб педмайстерності «Промінь». Директор школи Ходальська Т.В. із заступником Кошель В.В. спрямовують всі зусилля, педколектив школи був творчим,щоб професійна культура учителя була на висоті. Придумують нові педагогічні ідеї, впроваджують технології вчителі цієї школи: Лагута Р.М., Варбанська С.І., Романенко Л.А., Краєва Н.В., Мовчан Н.І.

Методичний супровід реалізації проблемної теми освітньої системи міста здійснюється і через роботу міських м/о вчителів – предметників та класних керівників. Круглий стіл засідань м/о має інформаційно-теоретичний характер: обмін досвідом з питань впровадження нового,розробки рекомендацій, відкриті уроки, моделювання педагогічних ситуацій – ось форми роботи м/о. плідно працювали такі керівники м/о: Сьоміна О.О., Косован Т.В.,Чаговець Л.В., Паніна О.О., Рекуненко Т.В., ЯковенкоТ.М., Скворцова Л., Жандарова Л,Б., Кременчуцька Л.І., Качан Ю.Є., Козачок І.В., Похвалітова Т.Д, Тверда І.Л., Охріменко О.В., Кіріченко А.І., Злиденна Н.А, Слободенюк О.В., Фіруліна М.В., Балик Л.І., Жук Л.О., Коляда О.М., Ляцевич Л.М., БончеваВ.Н., Щічка С.Б.

Поряд з цим в роботі м/о є суттєві недоліки:

 • слабка аналітична діяльність;
 • використання застарілих форм роботи засідань м/о, прояв формалізму в проведенні засідань – зведене до читання статей із періодичної преси.

Позашкільна освіта нашого міста відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління. Діти мають де провести час, навчитись розвинути потяг до прекрасного.центр дитячої та юнацької творчості забезпечує реалізацію всіх виховних заходів.

Гуртківці – активні учасники 11 заходів еколого-натуралістичного напрямку Міжнарродного, Всеукраїнського та обласного рівнів, 4 обласних заходів науково-технічного напрямку, 3 обласних виставок, 6 конкурсів – виставок дитячого малюнка, 2 фестивалі-огляди міського та обласного рівня.

Методичні заходи ЦДЮТ: тематичні конкурси, координаційні форми роботи із школами щодо участі дітей у гуртках і заходах, заняття школи педагогічної майстерності, семінари. Узагальнений досвід заступника директора Волчанової С.В., яка в цьому році отримала звання «Керівник гуртка-методист». Творчо, із натхненням відносяться до своєї роботи Чорна М.А., Рогова І.Б., Бутенко В.С.

Під час діяльності методичної служби шкіл і міста забезпечувалась послідовність, логічність та взаємозв’язок у роботі, зорієнтованій на забезпеченні у підвищенні кваліфікації педагогів, розвитку їх професіоналізму.

У 2008-2009 н.р. підвищили категорію 20 учителів, підтвердили 40, присвоєно звання «Старший вчитель» - 7, «Учитель-методист» - 2, вихователь- методист – 3, Керівник гуртка-методист – 1.

Серед атестованих нагороджено грамотами МОН – 14, грамотами облУОН – 25, грамотами відділу – 20. у зв’язку з відсутністю фінансування проходження курсової перепідготовки вчителі навчались в основному на курсах заочно.

Психологічна служба відділу освіти складається з 3 шкільних та 6 дошкільних практичних психолога, 2 психологів-методистів відділу освіти. Форми роботи у цьому навчальному році 10 нарад з метою підвищення компетентності психологів, постійно діючий семінар для вчителів 1-х класів, участь психологічної служби в роботі міських м/о, в роботі методичної ради,заступників директорів, проведення анкетування серед учнів і вчителів з метою вивчення важливих педагогічних проблем, психолого-педагогічний семінар «Вдосконалення превентивних заходів щодо профілактики насильства над дітьми».

Тісно співпрацює психологічна служба із сектором профорієнтації міського Центру зайнятості: були організовані екскурсії, комп’ютерна діагностика, показ фільмів. Продовжувалася робота щодо психологічної просвіти громадськості міста через газету «Наше місто Токмак». Практичні психологи беруть участь в обласних семінарах. Психологи ДНЗ «Олімпійський» Бєлолугова В.І.,та ДНЗ «Барвінок» Лобач І.А. взяли участь в обласних авторських семінарах, за результатами якого отримали сертифікати . Бєлолугова В.І. та Кирило Л.А. взяли участь у Всеукраїнському семінарі в м.Києві.

Є недоліки і проблеми в роботі психологічної служби:

 • у плануванні шкільного розкладу в навчальних закладах не передбачається час для групової роботи, що значно ускладнює роботу практичних психологів та знижує її ефективність.
 • недостатня увага приділяється проблемам розвитку обдарованості дітей;
 • Недостатній рівень взаємодії психологічної служби зі школами І-ІІ ступенів.

Методичний супровід допомагають здійснювати бібліотеки освіти і шкіл.

На 1 січня 2009 року фонд підручників складав 77359 екземплярів. За 2008 надійшло 7656, вибуло 3136, придбано за кошти батьків – 1388. періодичні видання, якими активно користуються вчителі – різко знизилась через відсутність коштів. Це є серйозний недолік. Забезпеченість підручниками в 2008-2009 н.р. з українською мовою навчання – 97 %. Застаріли фонди художньої літератури. Серйозно турбуються вчителі щодо читання художньої літератури дітьми. Література уже не відповідає запитам учнів. Разом з тим бібліотекарі шкіл активно працюють з дітьми , беруть участь у всіх конкурсах це Солоннікова Т.О., Симоненко Г.В., Бездєнєжна Н.І.

Крім цих успіхів, досягнень є серйозні проблеми в методичній роботі.

 • це тримання за застарілі форми роботи з кадрами;
 • слабка аналітична коригуючи діяльність, невміння заглиблюватись в пошук причин певних результатів;
 • слабка матеріальна база (вчитель в основному працює з дітьми через дошку і крейду);
 • відсутність комп’ютерів в основних школах;
 • відсутність коштів на придбання методичної літератури для методичної служби;
 • всі затрати вчителі беруть на себе, або просять допомогти батьків;
 • перевантаженість заступників директорів в зв’язку із нововведенням моніторингу якості освіти та ЗНО;
 • відсутність стимулювання праці педагогів.

Основні завдання методичної служби на 2009 – 2010 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу над реалізацією науково – методичної проблеми освітньої системи міста.
 2. Залучати педпрацівників до активної участі в інтелектуальних професійних конкурсах.
 3. Сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педкадрів до підвищення професійної компетентності.
 4. Всією системою виховної роботи у ЗНЗ сприяти розвитку особистості учня, формуванню високоморальної громадянської позиції та національної самосвідомості.

Наказ про підсумки метод. роботи з педкадрами

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net