Основними напрямками роботи завідувача Токмацької міської психолого-медико-педагогічної консультації є:

 

1. Планування та організація діяльності ПМПК.

2. Організація обліку дітей з вадами психофізичного розвитку та створення розширеного банку даних по дітям з особливими освітніми потребами.

3. Організація та проведення засідання ПМПК відповідно до графіка роботи.

4. Проведення якісної діагностично - корекційної роботи з дітьми.

5. Проведення консультативної роботи з батьками, які мають дітей з вадами психофізичного розвитку.

6. Співпраця з медичними установами та установами соціального захисту населення.

7. Взаємодія з керівниками, вчителями-дефектологами, вчителями-логопедами, практичними психологами ЗДО та ЗЗСО з питань координації роботи і надання діагностико - корекційної допомоги дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку.

8. Забезпечення інформаційної та методичної бази щодо роботи ПМПК. Здійснення методичного супроводу роботи ПМПК.

9. Планування, організація, ведення та контроль обліку дітей шкільного віку та учнів ЗЗСО міста.

10.Проводення на замовлення адміністрації навчальних закладів, батьків, Токмацького районного суду, психологічного діагностування, консультативної і роз’яснювальної роботи з учнями, батьками та педагогами ЗДО та ЗЗСО, оформлення належної документації згідно з результатами психологічних обстежень для надання до відповідних установ.

12. Прогноз, планування та забезпечення розвитоку інклюзивної освіти в ЗДО та ЗЗСО міста.

 


НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net