Працювала Запорізька обласна ПМПК

 

6 березня 2017 року в нашому місті працювала команда фахівців Запорізької обласної психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК). Разом с завідуючою Токмацької міської ПМПК Ярмолою Т.В., вчителем-дефектологом ДНЗ «Метелик» Передереєвою Г.Д., вчителями –логопедами ДНЗ «Кузнєчик» Доля О.В., ДНЗ «Вербиченька» Горенко Ю.В., Козаковою Д.Є. комісія обстежила 44 дитини (22 дитини мовленнєвими особливостями розвитку і 22 дитини з іншими особливостями психофізичного розвитку) віком від 3-х до 10-ти років.

Спеціалісти провели комплексну діагностику, сформулювали колегіальні висновки і надали рекомендації батькам щодо подальшого навчання, виховання, а в деяких, більш складних випадках, подальшого обстеження дітей.

З 2016-17 н.р. в нашому місті впроваджується інклюзивна освіта. Відкритий інклюзивний клас з в ЗОШ № 6 та інклюзивна група в ДНЗ «Журавлик». Деякі з дітей, які пройшли ПМПК, отримали рекомендації, щодо подальшого навчання та виховання в закладах з інклюзивною формою навчання.

 

 

 

Коли народжується син,

Сягає радість до вершин:

Радіють мама, тато, дід –

Це ж розбруньковується рід!

Коли народжується доня,

Маленьке сонечко в долонях,

Несе вона собою втіху,

Лад, затишок, любов під стріху.

Коли народжуються діти,

Чому б нам всім і не радіти?

Надію й сили дай їм, Боже,

Щоб виросли вони всі гожі!

Т.Бойченко.

 

        

Яке це щастя – діти! Але як важливо, щоб дитина, яка прийшла у цей світ, не відчувала себе зайвою, викинутою із життя. Адже жити так чудово!

Допомогти дитині відчути радість життя, навчити її і виховати так, щоб вона почувалася щасливою, повинні, як вважав відомий педагог Антон Макаренко, ми, дорослі. В першу чергу, безумовно, батьки, що дали життя, вихователі, суспільство.

         Шлях до серця дитини не завжди легкий, він кропіткий та тернистий, і складається цей шлях із невимірної любові та терпіння.

         Право на щасливе та повноцінне дитинство мають усі діти без винятку. Та зараз мова йде про дітей різного рівня розумових здібностей, дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. Такі діти не лише мають особливу потребу, а сподіваються на нашу особливу увагу та допомогу.

         З лютого місяця цього року при методичному кабінеті міського відділу освіти, функціонує міська психолого-медико-педагогічна консультація (МПМПК), діяльність якої спрямована на виявлення, облік та психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки; консультування батьків, медичних працівників, педагогів та надання індивідуальної педагогічної допомоги. Найважливіше - оцінити потенційні можливості розвитку такої дитини та визначити адекватні умови її навчання, соціальної реабілітації та професійної підготовки.

         Шановні батьки, якщо ваша дитина та ви потребуєте саме такої допомоги,  звертайтеся до міської консультації, яка знаходиться за адресою: м.Токмак, вул. Володарського, 272, кабінет №1 з 8.30 до 12.00 години кожного дня або телефонуйте (2-86-81).  

 

ПРАЦЮВАЛА ОБЛАСНА ПСИХ0Л0Г0-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

     Вже впродовж кількох років до нашого міста приїздять обласні спеціа­лісти психолого-медико-педагогічної консультації, для того, щоб надати висо­кокваліфіковану та вагому допомогу дітям з вадами у фізичному та розумовому розвитку, які мають труднощі в навчанні, спілкуванні, адаптації до навколишнього середовища. Не винятком був і цей рік.

     11 березня 2015 р. на базі ДНЗ №23 «Вербиченька» і ДНЗ комбінованого типу №8 «Метелик» працювала Запорізька обласна психолого-медико-педагогічна консультація, до складу якої входили висококвалі­фіковані спеціалісти. Разом з обласними консультантами працювали: вчитель-дефектолог Передереєва Г.Д. (ДНЗ комбінованого типу №8 «Метелик»), практич­ний психолог Єгорова В.Б(ДНЗ комбінованого типу №8 «Метелик»)  та вчителі-логопеди: Козакова Д.Є.(ДНЗ №23 «Вербиченька»), Горенко Ю.В. (ДНЗ №23 «Вербиченька»), Доля О.В. (ДНЗ №2 «Кузнєчик»), Аранжій І.В. (ДНЗ комбінованого типу №8 «Метелик»), завідувач Токмацької міької ПМПК Ярмола Т.В.

     Консультування та психолого-педаґічне вивчення дітей нашого міста здійснювалося в присутності їх батьків. Робота тривала понад 8 годин. За-гальна кількість обстежених дітей — 48 (21 з них - це дошкільники з порушен-нями мовлення і звуковимови та затримкую психічної діяльності, 16 - учні загальноосвітніх навчальних закладів міста). Всім бажаючим надано розгорнуті консультації та рекомендації. І це є першим кроком у нелегкому шляху подолання порушень, а головне, що для отримання консультацій, батькам і дітям не треба їхати до м. Запоріжжя та вистоювати величезні черги під кабінетами спеціалістів. Наприкінці роботи консультації батьки отримали висновки, які мали рекомендаційний характер і є підставою або для направлення дітей до рекомендованих комісією закладів, або для навчання в загальноосвітніх школах за спеціальними програмами з використанням певних форм і методів навчання. Вихованцям дошкільних закладів рекомендовано здійснення корекційно-розвиткової роботи.

     Батьки та діти, які відвідали консультацію, завдячують обласним спеціалістам за слушні рекомендації, які допоможуть багатьом дітям відчувати себе повноцінними членами суспільства та своєчасно подолати труднощі у недо­розвиненні мовлення, затримці розумового розвитку, порушенні пам'яті, де­фіциті уваги, мислення.

     Особлива подяка завідувачу ДНЗ №23 «Вербиченька» Баландіній Ж.В. та завідувачу ДНЗ комбінованого типу №8 «Метелик» Тодоровій О.В. , яка прийняла консультантів на території свого закладу та організувала їх продуктивну роботу.

     Шановні батьки, ви повинні розуміти, що кожне порушення в тій чи іншій мірі впливає на загальний розвиток та поведінку Вашої дитини. І велика помилка - не звертати на це увагу. Сподіваюся, що наступним кроком буде вірне рішення про виправлення або корекцію недоліків у їх розвитку. Пам'ятайте, життя та здоров'я Вашої дитини .—у Ваших руках!

Т.В.Ярмола: завідувач  Токмацької міської  психолого-медико-педагогічної консультації.

 


НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net