Пам'ятка молодому вчителю

Робота з молодими вчителями

п/п

Методичні заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Організувати участь молодих спеціалістів у роботі міської Школи молодого вчителя.

вересень

ММК

2

Провести інструктивну методичну нараду для педагогів-наставників з організації роботи з молодими.

вересень

ЗНЗ, заступники директорів з НВП

3

Сприяти взаємовідвідування уроків і позакласних заходів молодих вчителів і наставників.

протягом року

адміністрація ЗНЗ, ММК

4

Відвідати уроки молодих вчителів з метою ознайомлення з їхньою роботою та надання методичної допомоги.

протягом року

ММК, заступники директорів

5

Ознайомлювання з новинами методичної та педагогічної літератури з метою підвищення професійності.

протягом року

заступники директорів, наставники

6

Провести в ЗНЗ круглий стіл для молодих вчителів «Мої педагогічні знахідки».

квітень

ЗНЗ заступники

7

Висвітлювати проблеми й досягнення молодих вчителів у рубриці «Перші кроки» в шкільних та міських газетах.

квітень-травень

ММК

8

Організувати Декаду молодого вчителя.

квітень

ММК

 

План роботи Школи молодого вчителя

Жовтень

І. Шкільний урок:

1. Організація учнівської діяльності як засіб формування духовного світу дитини.

2. Технологія педагогічного процесу.

3. Можливі шляхи забезпечення навчального процесу.

Грудень

І. Організація навчальної діяльності школярів:

1. Характер навчальних завдань (проблемний, дослідницький, репродуктивний, за зразком).

2. Співвідношення мовленнєвої активності школярів і вчителя в процесі навчального заняття .

3. Залучення учнів до коректування і оцінки відповідей однокласників.

Лютий

І. Інноваційні процеси у навчанні:

1. Основні поняття педагогічної інновації.

2. Структура інноваційного процесу.

3. Технологія розробки і освітлення нововведення.

4. проведення уроку з урахуванням педагогічних інновацій.

Березень

І. Психолого-педагогічні вимоги до перевірки і оцінки навчальних досягнень учнів:

1. Організація контролю за процесом засвоєння знань.

2. Опитування як форма обліку успішності.

3. Види самооцінок і взаємооцінок.

4. Практичне заняття: відвідування уроку, аналіз організації контролю за процесом засвоєння знань.

Квітень

Декада молодого вчителя

1. Проведення відкритих уроків наставників і молодих вчителів, які працюють 3 рік.

2. проведення в ЗНЗ круглих столів з активною участю молодих вчителів «Мої педагогічні знання».

3. Проведення свята «Серце віддаю дітям». Випуск учителів, які провчились в Школі молодого вчителя 3 роки. Видача сертифікатів.

 

 

Методичний кабінет

Школа молодого вчителя

 

       26 жовтня відбулося перше засідання у 2016/2017 н.р. Школи молодого вчителя. У школах

м. Токмака працює 18 молодих  спеціалістів від 1 до 3 років стажу. На заняттях Школи молодь отримує необхідні знання з методики викладання предметів. Рекомендації, надані методистами, мають інструктивний та практичний зміст. Наставники намагаються все найкраще із власного досвіду передати молодим. Спеціалісти, які працюють 3 рік,  довели свою перспективність: відвідані уроки відзначаються правильним використанням ІКТ – технологій, доцільністю вибраних форм.

Формування ключових компетентностей учнів на різних етапах уроку.


НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net