Кадровий склад відділу освіти Токмацької міської ради

 

 

Черкасова Світлана Вікторівна

 

 

Черкасова Світлана Вікторівна

Начальник відділу освіти

т. (06178) 2-78-41

Начальник відділу освіти забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання
 з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.
 • Забезпечує комплектування закладів освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.
 • Сприяє проведенню інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти міста.
 • Організовує підготовку навчальних закладів до навчального року, роботи в осінньо-зимовий період.
 • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти.
 • Взаємодіє з органами громадського самоврядування.
 • Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання закладів освіти.
 •  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування.

 

 

 

Дружинець Андрій Олександрович

Заступник начальника відділу освіти

т. (06178) 2-37-71

 
Заступник начальника відділу освіти забезпечує організацію та здійснення контролю
 за дотриманням актів чинного законодавства з питань освіти.
 • Розробляє проекти нормативно-правових актів.
 • Контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку.
 • Організовує харчування дітей у закладах освіти.
 • Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції.
 • Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.
 • Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти.
 • Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
 • Здійснює контроль за роботою логопедичного пункту.

 

Вовненко  Світлана Ігорівна

Головний бухгалтер відділу освіти

т. (06178) 2-04-74

Основні обов'язки головного бухгалтера:

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням
 єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
 з урахуванням особливостей діяльності.
 • Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів,
 •  відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій,
 • дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообороту.
 • Здійснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації
 • про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
 • Керує працівниками бухгалтерії та роподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

 

Слинько О.М.

Головний спеціаліст відділу освіти

т. (06178) 2-16-27

Основні функції головного спеціаліста:

 • розробка та контроль щодо виконання міської програми щодо розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей забезпечує;
 • координація роботи навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей;
 • контроль щодо стану виховної роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти міста;
 • інспектування навчальних закладів та атестація навчальних закладів міста.

Міський методичний кабінет

У методичному кабінеті працює 7 методистів, з них 6 з вищою кваліфікаційною категорією,
2 нагороджено медаллю Макаренка, 5- знаком «Відмінник освіти України».
 Методичний кабінет Токмацької міської ради є центром організації підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти,організація науково-методичної роботи,
 підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої
 творчої ініціативи у між курсовий період.

Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

 • Науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
 • Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі,
 •  наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;
 • Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
 • Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу,
 • досягнень психолого-педагогічних наук.

 

 

Мосіяш Валентина Дмитрівна

Завідуюча міським методичним кабінетом

т. (06178) 2-05-81

Основними напрямками роботи завідуючої методичним кабінетом є:

 • Організація роботи методичного кабінету, здійснення загального керівництва діяльності працівників і несе персональну відповідальність за результати роботи;
 • Звіт перед уповноваженим засновником і відповідними територіальними інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчителя);
 • Подання рекомендацій і пропозицій щодо відбору методистів уповноваженому засновнику органу;
 • Визначення функціональних обов’язків і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання;
 • Організація діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;
 • Навчально – методичне консультування та координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти;
 • Координація методичної діяльності з відповідними інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчителів), вищими педагогічними навчальними закладами.

 
Зірченко Тетяна Сергіївна.
Методист міського методичного кабінету т. (06178) 2-86-81
Основними напрямками роботи методиста є:
1. Розробка та контроль виконання програми розвитку освіти міста Токмака. (розділ ІХ. Моніторинг якості освіти)
2. Організація та контроль виконання чинного законодавства щодо:
- Організації методичного супроводу та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по реєстрації
випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні;
- Організації та проведення моніторингових досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах міста
та аналіз за його наслідками стану навчально-виховної роботи в освітніх установах,
розробка пропозицій щодо підвищення її ефективності;
- Організації роботи у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста
щодо висвітлення їх на порталі Запорізької інформаційної системи управління освітою.
- Контроль за актуальністю, своєчасністю та достовірністю інформації,
що надається закладами освіти на портал «Запорізька область. Інформаційна система управління освітою»

 
 • організація та контроль виконання чинного законодавства щодо забезпечення шкільних бібліотек підручниками, навчально-методичною літературою, навчальними програмами;
 • організація роботи по оволодінню шкільними бібліотекарями інноваційними технологіями бібліотечно-бібліографічної освіти школярами;
 • реалізація посадових обов’язків в процесі управління неперервним навчанням бібліотечних кадрів загальноосвітніх закладів міста;
 • виявлення, апробація та впровадження передового досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій та досягнень науки.

Баздирь Тетяна Михайлівна

Методист міського методичного кабінету

т. (06178) 2-16-27

Основними напрямками роботи методиста є:

 • організація та контроль виконання чинного законодавства щодо створення безпечних для здоров’я дітей умов їх перебування в закладах освіти, навчання та виховання;
 • розслідування нещасних випадків зі смертельним наслідком у закладах освіти підпорядкованих міському відділу освіти;
 • організація атестації керівників навчальних закладів по перевірці знань з охорони праці;
 • навчально – методичне консультування керівників та педагогічних працівників закладів освіти;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику передового досвіду, навчально – методичної літератури, освітніх технологій та досягнень науки з основ безпеки життєдіяльності.

 


Храмцова Любов Григорівна

Методист міського методичного кабінету

т. (06178) 2-86-81

Основними напрямками роботи методиста є:

 • аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу з педагогічними кадрами;
 • навчально-методичне консультування педагогічних працівників, керівників з даного питання;
 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних керівних кадрів;
 • експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
 • організація пошукових досліджень в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання, удосконалення форм та методів роботи з педагогічними кадрами освіти;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного передового досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки;
 • організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних та керівних працівників;
 • організація та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо;
 • проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо;
 • організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів;
 • здійснення атестації дошкільних навчальних закладів, контролю за атестацією педагогічних працівників ДНЗ;
 • вивчення умов розвитку вихованців ДНЗ та рівня знань, умінь і навичок дітей, відповідно до державних освітніх стандартів.

  

Лобач Ірина Анатоліївна

методист з психологічної служби міського методичного кабінету

т. (06178) 2-86-81

Основними напрямками діяльності методиста ММК, що відповідає за діяльність міської психологічної служби є:

 • консультативно-методична діяльність навчально-виховного процесу, залучення психологів до психологічного забезпечення управлінського процесу;
 • організація сталої системи просвітницької пропагандистської роботи з підвищення психологічної культури учасників навчального процесу;
 • проведення психолого-профілактичної роботи шкіл удіяльності та розвитку педагогічних колективів при введенні нових освітніх технологій.

 


 
Рекуненко Ірина В'ячеславівна
Методист міського методичного кабінету т. (06178) 2-16-27
Основними напрямками роботи методиста є:
 -організовує колективні та індивідуальні форми методичної роботи з учителями початкових класів,
вихователів груп подовженого дня;
-організовує вивчення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки та
 передового педагогічного досвіду через семінарські заняття,
педагогічні читання і конференції, виставки,
огляди шкільних навчальних класів-кабінетів початкового навчання;
-вивчає й аналізує стан методичної внутрішньо-шкільної роботи з учителями початкових класів, вихователями груп подовженого дня;
-ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науковою і методичною літературою; виступає з повідомленнями й доповідями в школах із питань початкового навчання,контролює роботу шкіл І ступеня. -організовує роботу олімпіад,конкурсів -організовує роботу міських методоб'єднань

Завідувач  ПМПК

Ярмола Тетяна

Основними напрямками роботи завідувача Токмацької міської психолого-медико-педагогічної консультації є:

 

1. Планування та організація діяльності ПМПК.

2. Організація обліку дітей з вадами психофізичного розвитку та створення розширеного банку даних по дітям з особливими освітніми потребами.

3. Організація та проведення засідання ПМПК відповідно до графіка роботи.

4. Проведення якісної діагностично - корекційної роботи з дітьми.

5. Проведення консультативної роботи з батьками, які мають дітей з вадами психофізичного розвитку.

6. Співпраця з медичними установами та установами соціального захисту населення.

7. Взаємодія з керівниками, вчителями-дефектологами, вчителями-логопедами, практичними психологами ЗДО та ЗЗСО з питань координації роботи і надання діагностико - корекційної допомоги дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку.

8. Забезпечення інформаційної та методичної бази щодо роботи ПМПК. Здійснення методичного супроводу роботи ПМПК.

9. Планування, організація, ведення та контроль обліку дітей шкільного віку та учнів ЗЗСО міста.

10.Проводення на замовлення адміністрації навчальних закладів, батьків, Токмацького районного суду, психологічного діагностування, консультативної і роз’яснювальної роботи з учнями, батьками та педагогами ЗДО та ЗЗСО, оформлення належної документації згідно з результатами психологічних обстежень для надання до відповідних установ.

12. Прогноз, планування та забезпечення розвитоку інклюзивної освіти в ЗДО та ЗЗСО міста.


 

Матюх Олена Володимирівна

секретар міського методичного кабінету

1.Виконання технічних функцій щодо забезпечення обслуговування роботи міського методичного кабінету.

2. Ведення діловодства.

3.Передача телефонограм до навчальних закладів та установ освіти за дорученням завідуючої методичним кабінетом.

4. Друкує за вказівкою завідуючої та методистів міського методичного кабінету різні документи та матеріали.

5. Приймає та відправляє кореспонденцію.

 

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net