Працівники відділу освіти Токмацької міської ради

 

 

Черкасова Світлана Вікторівна

 

 

Черкасова Світлана Вікторівна

Начальник відділу освіти

т. (06178) 2-78-41

Начальник відділу освіти забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти і виховання
 з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.
 • Забезпечує комплектування закладів освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.
 • Сприяє проведенню інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі закладів освіти міста.
 • Організовує підготовку навчальних закладів до навчального року, роботи в осінньо-зимовий період.
 • Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти.
 • Взаємодіє з органами громадського самоврядування.
 • Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання закладів освіти.
 •  Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування.

 

 

 

Дружинець Андрій Олександрович

Заступник начальника відділу освіти

т. (06178) 2-37-71

 
Заступник начальника відділу освіти забезпечує організацію та здійснення контролю
 за дотриманням актів чинного законодавства з питань освіти.
 • Розробляє проекти нормативно-правових актів.
 • Контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку.
 • Організовує харчування дітей у закладах освіти.
 • Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції.
 • Координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.
 • Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти.
 • Координує роботу, пов’язану зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
 • Здійснює контроль за роботою логопедичного пункту.

 

 

 

Вовненко  Світлана Ігорівна

Головний бухгалтер відділу освіти

т. (06178) 2-04-74

Основні обов'язки головного бухгалтера:

Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням
 єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні",
 з урахуванням особливостей діяльності.
 • Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документів,
 •  відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій,
 • дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообороту.
 • Здійснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації
 • про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
 • Керує працівниками бухгалтерії та роподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.

 

 

Слинько О.М.

Головний спеціаліст відділу освіти

т. (06178) 2-16-27

Основні функції головного спеціаліста:

 • розробка та контроль щодо виконання міської програми щодо розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов для розвитку мов інших національностей забезпечує;
 • координація роботи навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей;
 • контроль щодо стану виховної роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти міста;
 • інспектування навчальних закладів та атестація навчальних закладів міста.

Міський методичний кабінет

У методичному кабінеті працює 7 методистів, з них 6 з вищою кваліфікаційною категорією,
2 нагороджено медаллю Макаренка, 5- знаком «Відмінник освіти України».
 Методичний кабінет Токмацької міської ради є центром організації підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти,організація науково-методичної роботи,
 підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої
 творчої ініціативи у між курсовий період.

Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

 • Науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
 • Трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі,
 •  наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів міста;
 • Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
 • Консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу,
 • досягнень психолого-педагогічних наук.

 

 

Мосіяш Валентина Дмитрівна

Завідуюча міським методичним кабінетом

т. (06178) 2-05-81

Основними напрямками роботи завідуючої методичним кабінетом є:

 • Організація роботи методичного кабінету, здійснення загального керівництва діяльності працівників і несе персональну відповідальність за результати роботи;
 • Звіт перед уповноваженим засновником і відповідними територіальними інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчителя);
 • Подання рекомендацій і пропозицій щодо відбору методистів уповноваженому засновнику органу;
 • Визначення функціональних обов’язків і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання;
 • Організація діяльності експериментальних педагогічних майданчиків, творчих груп тощо;
 • Навчально – методичне консультування та координація діяльності методичних кабінетів закладів освіти;
 • Координація методичної діяльності з відповідними інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчителів), вищими педагогічними навчальними закладами.

 
Зірченко Тетяна Сергіївна.
Методист міського методичного кабінету т. (06178) 2-86-81
Основними напрямками роботи методиста є:
1. Розробка та контроль виконання програми розвитку освіти міста Токмака. (розділ ІХ. Моніторинг якості освіти)
2. Організація та контроль виконання чинного законодавства щодо:
- Організації методичного супроводу та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи по реєстрації
випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні;
- Організації та проведення моніторингових досліджень в загальноосвітніх навчальних закладах міста
та аналіз за його наслідками стану навчально-виховної роботи в освітніх установах,
розробка пропозицій щодо підвищення її ефективності;
- Організації роботи у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста
щодо висвітлення їх на порталі Запорізької інформаційної системи управління освітою.
- Контроль за актуальністю, своєчасністю та достовірністю інформації,
що надається закладами освіти на портал «Запорізька область. Інформаційна система управління освітою»

 
 • організація та контроль виконання чинного законодавства щодо забезпечення шкільних бібліотек підручниками, навчально-методичною літературою, навчальними програмами;
 • організація роботи по оволодінню шкільними бібліотекарями інноваційними технологіями бібліотечно-бібліографічної освіти школярами;
 • реалізація посадових обов’язків в процесі управління неперервним навчанням бібліотечних кадрів загальноосвітніх закладів міста;
 • виявлення, апробація та впровадження передового досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій та досягнень науки. 

Баздирь Тетяна Михайлівна

Методист міського методичного кабінету

т. (06178) 2-16-27

Основними напрямками роботи методиста є:

 • організація та контроль виконання чинного законодавства щодо створення безпечних для здоров’я дітей умов їх перебування в закладах освіти, навчання та виховання;
 • розслідування нещасних випадків зі смертельним наслідком у закладах освіти підпорядкованих міському відділу освіти;
 • організація атестації керівників навчальних закладів по перевірці знань з охорони праці;
 • навчально – методичне консультування керівників та педагогічних працівників закладів освіти;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику передового досвіду, навчально – методичної літератури, освітніх технологій та досягнень науки з основ безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист міського методичного кабінету

т. (06178) 2-05-81

Основними напрямками роботи методиста є:

 • аналіз на основі проведення моніторингових досліджень стану виховної роботи в освітніх установах і розробка пропозицій щодо підвищення її ефективності;
 • виявлення проблеми функціонування виховних систем освітніх установ, за можливість методичної мережі щодо організації підвищення кваліфікації педагогів з проблем виховання учнів;
 • виявлення замовлення на підвищення кваліфікації класних керівників, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи, педагогів – організаторів, керівників гуртків, учителів;
 • інформаційно – аналітичні наради керівників методичних комісій класних керівників;
 • діяльність з вивчення та впровадження ідей передового педагогічного досвіду у сфері виховання підростаючого покоління;

​ 

 

 

 

Храмцова Любов Григорівна

Методист міського методичного кабінету

т. (06178) 2-86-81

Основними напрямками роботи методиста є:

 • аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу з педагогічними кадрами;
 • навчально-методичне консультування педагогічних працівників, керівників з даного питання;
 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних керівних кадрів;
 • експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
 • організація пошукових досліджень в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання, удосконалення форм та методів роботи з педагогічними кадрами освіти;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного передового досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки;
 • організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних та керівних працівників;
 • організація та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо;
 • проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо;
 • організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів;
 • здійснення атестації дошкільних навчальних закладів, контролю за атестацією педагогічних працівників ДНЗ;
 • вивчення умов розвитку вихованців ДНЗ та рівня знань, умінь і навичок дітей, відповідно до державних освітніх стандартів.

 


 


 

Лобач Ірина Анатоліївна

методист з психологічної служби міського методичного кабінету

т. (06178) 2-86-81

Основними напрямками діяльності методиста ММК, що відповідає за діяльність міської психологічної служби є:

 • консультативно-методична діяльність навчально-виховного процесу, залучення психологів до психологічного забезпечення управлінського процесу;
 • організація сталої системи просвітницької пропагандистської роботи з підвищення психологічної культури учасників навчального процесу;
 • проведення психолого-профілактичної роботи шкіл удіяльності та розвитку педагогічних колективів при введенні нових освітніх технологій.

 


 
Рекуненко Ірина В'ячеславівна
Методист міського методичного кабінету т. (06178) 2-16-27
Основними напрямками роботи методиста є:
 -організовує колективні та індивідуальні форми методичної роботи з учителями початкових класів,
вихователів груп подовженого дня;
-організовує вивчення і впровадження сучасних досягнень педагогічної науки та
 передового педагогічного досвіду через семінарські заняття,
педагогічні читання і конференції, виставки,
огляди шкільних навчальних класів-кабінетів початкового навчання;
-вивчає й аналізує стан методичної внутрішньо-шкільної роботи з учителями початкових класів, вихователями груп подовженого дня;
-ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками і наказами, з новою науковою і методичною літературою; виступає з повідомленнями й доповідями в школах із питань початкового навчання,контролює роботу шкіл І ступеня. -організовує роботу олімпіад,конкурсів -організовує роботу міських методоб'єднань

Завідувач  ПМПК

Ярмола Тетяна

 

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


+7 495 287-42-34 info@ucoz.com