Головна » 2019 » Серпень » 9 » Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Ток
09:36
Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Ток

 

 

У К Р А Ї Н А

ТОКМАЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Василя Вишиваного, 272/79, м. Токмак, 71701 тел/факс 2-25-78, тел. 2-78-41, 2-37-71

е-mail: goroo@zp.ukrtel.net, www.tokmak-goo.com.ua, код ЄДРПОУ 02136318

 

 

 

Н А К А З

від 06.08 2019 р. № 153

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької міської ради

 

Відповідно до Постанови Кабінету Мінстрів України від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», на виконання рішення Токмацької міської ради від 26.07.2018 №22 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької міської ради»,

 

Н А К А З У Ю:

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької міської ради.

2. Склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької міської ради затверджений наказом відділу освіти від 31.07.2018 №162 вважити чинним для проведення відповідного конкурсу.

3. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу та оприлюднити його на веб-сайті відділу освіти Токмацької міської ради (Додаток 1).

4. Оприлюднити перелік питань для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької міської ради (Додаток 2)

5. Лобач Ірині Анатоліївні, методисту з кадрів, секретарю конкурсної комісії доручити прийом документів від претендентів, які бажають взяти участь у конкурсі, та ведення документації пов’язаної з проведенням конкурсу.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Начальник відділу освіти С.В. Черкасова

 

 

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Токмацької міської ради

від 06.08.2019 р. № 153

 

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр»

Токмацької міської ради

 

Відділ освіти Токмацької міської ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, повідомляє про проведення конкурсу на зайняття посади практичного психолога Комунальної установи “Токмацький інклюзивно-ресурсний центр” Токмацької міської ради.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого рішенням міської ради від 26.07.2018 №, на зайняття посади практичного психолога Комунальної установи “Токмацький інклюзивно-ресурсний центр” Токмацької міської ради встановлюються наступні вимоги до кандидатів на посаду: повна вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Психологія” за спеціалізацією практична психологія. Стаж роботи за фахом не менше трьох років.

Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають (особисто або поштою) до конкурсної комісії наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;
 • копію трудової книжки;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту з додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
 • копію військового квитка для військовозобов’язаних або військовослужбовців

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

 • знання законодавства у сфері освіти (законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту») (для всіх посад обов’язково)
 • знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами (постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (для всіх посад обов’язково)

знання основ спеціальної педагогіки; (спеціальні питання з напрямку психологія) (додається).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Дата опублікування оголошення 09 серпня 2019р. Термін прийняття документів конкурсною комісією – до 17.00, 29 серпня 2019р.

Документи надаються за адресою: м. Токмак, вул. Василя Вишиваного, 272/79, відділ освіти Токмацької міської ради, каб. № 4. Уповноважена особа для прийому документів – Лобач Ірина Анатоліївна, методист з кадрів, секретар конкурсної комісії.

тел. (06178)-2-86-81, 2-25-78

Дата і місце проведення конкурсу буде повідомлена претендентам додатково після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії.

 

 

Начальник відділу освіти С.В. Черкасова

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Токмацької міської ради від

2019р. р. № __

 

 

Перелік питань

для проведення конкурсу на посаду практичного психолога Комунальної установи «Токмацький інклюзивно-ресурсний центр» Токмацької міської ради

 

I. Питання на перевірку знання

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Закону України «Про загальну середню освіту»

1. Право громадян на освіту.

2. Основні принципи освіти.

3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

4. Державні стандарти освіти.

5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

6. Структура освіти.

7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

8. Кадрове забезпечення сфери освіти.

9. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.

11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.

12. Роль сім'ї у дошкільній освіті.

13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.

14. Типи дошкільних навчальних закладів.

15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу.

16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»

17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»»

18 Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

19. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

20.Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

ІІ. Питання на перевірку знання

постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 

1. Законодавство України про освіту та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

2. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні та ресурсні можливості спеціальної освіти.

3. Вимоги та умови до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.

5. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

6. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.

7. Співробітництво та основні принципи командного підходу.

8. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі.

9. Диференційоване викладання в інклюзивному класі.

10. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі. Складання портфоліо учня.

11. Створення умов для розвитку міжособистісних стосунків в учнівському колективі.

12. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти та засоби досягнення тривалих результатів.

13. Особистісно-орієнтована модель навчання в інклюзивній освіті. Порівняння традиційної моделі навчання з особистісно-орієнтованою моделлю.

14. Шляхи забезпечення успішної інклюзії. Роль батьків у створенні інклюзивного суспільства.

15. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

16. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.

17. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.

18. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.

19. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

20.Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

 

ІІІ. Спеціальні питання з напрямку психології

 

 1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
 2. Причини порушень психофізичного розвитку.
 3. Особливі освітні потреби та зміст спеціальної освіти.
 4. Принципи та методи спеціальної освіти
 5. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
 6. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).
 7. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.
 8. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.
 9. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).
 10. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).
 11. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).
 12. Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.
 13. Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.
 14. Структура порушеного розвитку.
 15. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.
 16. Зміст роботи психолога з профілактики неврозів у дітей з особливостями психофізичного розвитку.
 17. Використання корекційних методик та технологій в навчально-виховному процесі.
 18. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку
 19. Створення індивідуальних корекційно-розвиткових та навчальних програм для дітей з особливостями психофізичного розвитку.
 20. Професійна орієнтація дітей з особливими освітніми потребами.

 

Переглядів: 16 | Додав: admintokmak | Рейтинг: 0.0/0

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net