Головна » 2018 » Березень » 15 » Увага, конкурс !
09:13
Увага, конкурс !

Увага, конкурс !

 

Виконавчий комітет Токмацької міської ради, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”, повідомляє про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунальної установи “Токмацький інклюзивно-ресурсний центр” Токмацької міської ради.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунальної установи “Токмацький інклюзивно-ресурсний центр” Токмацької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 28.12.2017 №245, встановлюються наступні вимоги до кандидатів на посаду: повна вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”, “Психологія”. Стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

 

Особи, які відповідають основним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають (особисто або поштою) до конкурсної комісії наступні документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Дата опублікування оголошення 15.03.2018 р. Термін прийняття документів конкурсною комісією – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Документи надаються за адресою: м. Токмак, вул. Центральна, 45, виконавчий комітет Токмацької міської ради, каб. № 24 (відділ кадрової роботи та інформації)

тел. 4 -57-27.

 

Виконком Токмацької міської ради


 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

«___»_________________ №_____

 

 

I. Питання на перевірку знання

Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Система судів в Україні (стаття 125).

25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

32. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).


Додаток 2

до розпорядження міського голови

«___»_________________ №_____

 

 

 

 

II. Перелік питань на перевірку знання Закону України
«Про запобігання корупції»

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)».


Додаток 3

до розпорядження міського голови

«___»_________________ №_____

 

 

ІІІ. Перелік спеціалізованих питань

для проведення конкурсу на посаду директора ІРЦ

 

I. Питання на перевірку знання

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

 

1. Право громадян на освіту.

2. Основні принципи освіти.

3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

4. Державні стандарти освіти.

5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

6. Структура освіти.

7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

8. Кадрове забезпечення сфери освіти.

9. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників

10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.

11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.

12. Роль сім'ї у дошкільній освіті.

13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.

14. Типи дошкільних навчальних закладів.

15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу.

16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»

17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»»

 

ІІ. Питання на перевірку знання

Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 

1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.

2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

3. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Законодавство України про освіту та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

5. Модернізація спеціальної освітньої галузі в Україні. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей.

6. Особливості впровадження інклюзивного навчання в Україні та ресурсні можливості спеціальної освіти.

7. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

8. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

9. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.

10. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.

11. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.

12. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

13. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.

14. Співробітництво та основні принципи командного підходу.

15. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі.

 1. Диференційоване викладання в інклюзивному класі.
 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі. Складання портфоліо учня.
 3. Створення умов для розвитку міжособистісних стосунків в учнівському колективі.
 4. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти та засоби досягнення тривалих результатів.
 5. Особистісно-орієнтована модель навчання в інклюзивній освіті. Порівняння традиційної моделі навчання з особистісно-орієнтованою моделлю.
 6. Особливості роботи асистента учителя в інкюзивному класі.
 7. Шляхи забезпечення успішної інклюзії. Роль батьків у створенні інклюзивного суспільства.
 8. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
 9. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.
 10. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 11. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 12. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
 13. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

інклюзивно-ресурсного центру

 

ІІІ. Спеціальні питання

Корекційна педагогіка

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності системи загальної, дошкільної та спеціальної освіти в Україні.

2. Загальна характеристика сучасної системи надання освітніх послуг для дітей з ООП.

3. Особливі освітні потреби та зміст спеціальної освіти.

4. Принципи та методи спеціальної освіти.

5. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

6. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують логопедичної допомоги, в умовах загальноосвітніх шкіл.

7. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями опорно-рухової системи в умовах інтегрованого навчання.

8. Організація допомоги учням з порушеннями слуху в умовах загальноосвітньої школи.

9. Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи.

10. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями інтелекту в умовах індивідуального навчання.

11. Апраксія: медико-педагогічна корекція та компенсація.

12. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.

13. Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової сфери.

14. Біологічні, соціальні та психологічні детермінанти відхилень у поведінці.

15. Роль педагога у профілактиці неврозів у дітей з особливостями психофізичного розвитку.

16. Предмет, завдання та понятійно-категоріальний апарат корекційної педагогіки.

17. Галузі корекційної педагогіки.

18. Перспективи розвитку корекційної педагогіки в Україні.

19. Диференціація системи закладів для дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.

20. Можливості інтегрованого та інклюзивного навчання і виховання дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.

21. Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації корекційно-педагогічного процесу.

22. Корекційна спрямованість як основний принцип організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

23. Особливості організації діяльності учителя-дефектолога в умовах інклюзивного, інтегрованого та спеціального навчання.

24. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку.

25. Професійна орієнтація дітей з особливими освітніми потребами.

26. Створення корекційно-розвиткового середовища та його роль у процесі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

27. Особливості змісту та планування корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

28. Створення індивідуальних корекційно-розвиткових та навчальних програм для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

29. Використання корекційних методик та технологій в навчально-виховному процесі.

30. Партнерство закладу освіти та сім’ї дитини з особливостями психофізичного розвитку.

 

Спеціальна психологія

1. Причини відхилень у психічному розвитку дітей.

2. Класифікація порушень у психічному розвитку. Види дизонтогенезу.

3. Структура порушеного розвитку.

4. Загальні та специфічні закономірності порушеного розвитку.

5. Особистісні риси дітей та підлітків з порушеннями психофізичного розвитку.

6. Порушення процесів розумової діяльності у дітей з особливостями психофізичного розвитку.

7. Взаємозв’язок розвитку мовлення та інших психічних функцій при відхиленнях у розвитку.

8. Компенсація та корекція порушень у розвитку.

9. Вплив соціально-психологічного оточення на розвиток дитини з особливостями психофізичного розвитку.

10. Роль сім’ї та її вплив на дитину з особливостями психофізичного розвитку.

11. Соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку.

12. Особливості міжособистісних відносин дітей в колективі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 180 | Додав: admintokmak | Рейтинг: 5.0/1

НАША АДРЕСА:

 УКРАЇНА

71700, Запорізька обл.,
 м. Токмак, Василя Вишиваного
 272, тел. 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71,

 


06178 2-25-78, 2-78-41, 2-37-71 goroo@zp.ukrtel.net